Outdoor Kantoor

Natuurlijk Leiderschap
Inspirerend, veerkrachtig en energiek

1 miljoen mensen wonen in deze tent

5000 jaar geleden ontwikkeld

geschikt om overal neer te zetten

www.bostochten.nlGeronimo bezit een 5 en een 6 meter Mongoolse tent. Ze zijn ook wel bekent onder de naam Yurt of GER. In eerste instantie werden deze ingezet om tijdens de georganiseerde Engelandreizen of om op buitenlokatie een binnenruimte te hebben. 

De mogelijkheden om deze op te zetten bij teambuilding of leiderschapstrainingen bleek telkens uit de praktijk.

Het werd een doel opzich...   DE UITDAGING met resultaat!

 LEIDERSCHAP – mooie woorden en  goede bedoelingen of….. aanpakken!

Bij persoonlijk leiderschap hebben principes als  geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en samenwerking de overhand. Dit is van groot belang om richting te geven aan de visie en uitvoering van de organisatie en de mensen. Tegelijk zien we dat bedrijven niet langer gebaat zijn bij leiderschap en managementpraktijken waarin het controleren en kort houden van medewerkers en andere stakeholders centraal staat. Hoe dan wel?

Dienend Leiderschap is een model van leiderschap waarin dienstbaarheid aan klanten, medewerkers, en de gemeenschap centraal staan. Dienend Leiderschap is niet gebaseerd op macht, hiërarchie en status, maar veel meer op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van medewerkers en de andere stakeholders.

De beste test of men een goed Dienend Leider is het beantwoorden van de vraag: ‘Diegenen die je dient, groeien die als persoon, worden ze zelfbewuster, gezonder, wijzer, vrijer, zelfstandiger en ontwikkelen ze zich zo, dat ze ook dienstbaar willen worden?’

Dienend Leiderschap is niet soft. Een Dienende Leider ’doet wat nodig is’ in het belang van het bedrijf en de persoon. Een goed ontwikkelde Dienende Leider is als mens  zelf goed in balans. Handelingen zijn niet ’ego-gedreven’ maar dienen het duurzaam bestaansrecht en het succes van grote geheel.

Ondernemende mensen weten het: Persoonlijk Leiderschap en Dienend Leiderschap staan niet los van elkaar - ze zijn complementair en je moet het vooral doen! Daarom hebben wij een werkvorm  ontwikkeld waarin jij jezelf als leider in beide principes ontmoet.

Reken op een verassende werkvorm als metafoor voor de praktische toepassingen, zoals ondernemende mensen dat gewend zijn: met hoofd, hart èn handen. Alle leiderschapscompetenties komen aan bod. Echter niet iedereen kan alles aan boord kan hebben. Dus ook hier, net als in de dagelijkse praktijk, sta je samen voor een gemeenschappelijk doel.  Het zal van ogenschijnlijk makkelijk tot uitdagend worden en als je er voor in bent pak je een mooi stuk ontwikkeling mee.

De activiteit vindt buiten plaats (tenzij noodweer) dus pas je kleding er op aan. Er zijn geen risicovolle situaties, het wordt gewoon een gave leer-werk ervaring!

Deze workshop wordt gefaciliteerd door Jeroen Heindijk en Gert-Jan Cozijnsen.
Jeroen is gespecialiseerd in buitenwerk, fysiek en mentaal. Kijk maar op www.bostochten.nl
Gert-Jan is executive coach waarbij hij mensen in complexe omstandigheden hun koers laat uitzetten. Meer info op www.gert-jancozijnsen.nl